Maldivian community in Singapore celebrates Republic Day

17 Nov 2019 | The Embassy of Maldives in Singapore hosted an eventful celebration for the Maldivian community in Singapore on the joyful occasion of the Republic Day, on 17 November 2019. The event included games such as garlando, pool, dart, karaoke and video games...

read more

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ އަރިހަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައި

ޕްރެސް ރިލީޒް
https://bit.ly/33Sed79

3
Load More...