Maldivian community in Singapore celebrates Republic Day

17 Nov 2019 | The Embassy of Maldives in Singapore hosted an eventful celebration for the Maldivian community in Singapore on the joyful occasion of the Republic Day, on 17 November 2019. The event included games such as garlando, pool, dart, karaoke and video games...

read more

Ambassador Dr Mausoom @Mausoom_Maus signs the book of condolences placed at the Consulate General of Oman, Singapore, for the Late His Majesty Sultan Qaboos Bin Said Al Said, the Sultan of Oman.

Load More...

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ވައިރަސްގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ހޫބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި 7 ދިވެހިންނަށް މާލީ އެހީ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމަވައިފި

ޕްރެސް ރިލީޒް: https://bit.ly/36snYdA

Load More...